X

  למה
  אישפוז
  ושיקום
  בבית?

  אשפוז בבית עובדים עם:
  שיקום בבית עובדים עם:
  • עומס התשתיות בבתי החולים.
  • אדם שמח יותר כאשר הוא מסוגל להישאר בביתו ומסוגל לשמור על עצמאותו.
  • קיצור זמן האשפוז – במידה ורמת הטיפול הנדרשת יכולה להינתן במסגרת הבית.
  • שיפור איכות חייו של האדם, כבודו, פרטיותו וחירותו.
  • הקלה ותמיכה לבני המשפחה!

  בשנים האחרונות אנו עדים למגמה בינלאומית על פיה יותר ויותר חולים ובני משפחותיהם מעדיפים לטפל – ככל הניתן – בחולה במסגרת הבית. מטופלים רבים מעדיפים להשתמש במערך תומך וטיפול רפואי ושיקומי בביתם, מוקפים בקרוביהם ונהנים מסביבתם הטבעית הנוחה והמוכרת. למגמה זו ישנם מספר גורמים:

  למה
  הומדיקל?

  רופא מומחה עד הבית

  הבית הוא הסביבה המוכרת, הנוחה והבטוחה ביותר לכל אחד מאיתנו!

  גם עבור המטופלים שלנו – הבית זה המקום שבו הם מרגישים ביטחון ונוחות, המקלט הרגשי והפיסי שלהם.

  אך במקרים רבים, בנסיבות בריאותיות, הם נאלצים לעזוב את הבית לקבלת טיפול רפואי במוסד או מסגרת חיצונית.

  הומדיקל שירותי רפואה עד הבית מאפשרת לארגוני הבריאות להציע אלטרנטיבה שמיטיבה עם המטופלים על ידי שירותים רפואיים ופרא רפואיים במסגרת ביתית על ידי צוותים מובילים. כך הארגון הרפואי משלב פתרון רפואי מותאם לצרכי המטופל, תוך ניצול משאבים מיטיבי.